კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ყველა უფლება ინახავს UltaHost– ს და მათ აქვთ უფლებამოსილება შეაჩერონ ნებისმიერი ანგარიში, რომელიც არღვევს ხელშეკრულების შემდეგ პუნქტებს. ამ შეთანხმების მიღებით თქვენ იზღუდებით დაიცვათ UltaHost– ის პირობები და წესები.

ხელშეკრულების შეცვლა:
UltaHost- ს აქვს უფლება შეცვალოს ან შეცვალოს ნებისმიერი რამ ხელშეკრულებაში ან პოლიტიკაში, ნებისმიერ დროს, მისი ერთადერთი და აბსოლუტური მიდრეკილებით, და ვინმესთვის არ იქნება გასაჩივრებული. ეს ცვლილებები ძალაში შევა იმ მომენტში, როდესაც ისინი აიტვირთება საიტზე. ამ საიტის ან სერვისების გამოყენება, ამგვარი ცვლილებების ან ცვლილებების შეტანის შემდეგ, დაადგენს თქვენს მიერ ამ შეთანხმების ბოლო განახლებული რედაქციის აღიარებას. თუ არ ეთანხმებით ამ ხელშეკრულებით შეზღუდვას, როგორც ბოლო განახლებას, ნუ გამოიყენებთ (ან განაგრძეთ მისი გამოყენება) ამ საიტის ან სერვისების გამოყენებით. უფრო მეტიც, UltaHost– მა შეიძლება გააცნოთ ელ.წერილით მომსახურების ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და ცვლილებების შესახებ. UltaHost არ იღებს პასუხისმგებლობას ან პასუხისმგებლობას, თუ ელ.ფოსტის არასწორი მისამართის გამო ვერ მიიღებთ შეტყობინებას ელ.ფოსტით. ამიტომ გირჩევთ, განაახლოთ თქვენი მყიდველის ანგარიშის ინფორმაცია. UltaHost- ს ასევე აქვს უფლება შეწყვიტოს თქვენი მომსახურება ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის დარღვევის ან დარღვევის საფუძველზე.

UltaHost ფლობს უფლებას შეცვალოს, განაახლოს ან შეწყვიტოს ამ საიტის ან მომსახურების ნებისმიერი ასპექტი, მათ შორის ფასების და მოსაკრებლების შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერ დროს.

უფლებამოსილების ორგანო:
სერვისი ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ მომხმარებლებისთვის, რომელთაც კანონით შეუძლიათ კონსტიტუციური უფლება ხელი მოაწერონ ხელშეკრულებას. ამ სერვისებით სარგებლობისთვის, თქვენ უნდა გქონდეთ მისი უფლებამოსილება და დასაშვებობის კრიტერიუმებია:

თქვენ მინიმუმ 18 წლის ხართ
ნებისმიერ შემთხვევაში, აღიქმება, როგორც მატერიალური კანონის შესაბამისად, კანონიერად შემზღუდველი ხელშეკრულებების ფორმირების შესაძლებლობა
თქვენ არ ხართ ინდივიდუალური პირი, რომელსაც ეკრძალება ყიდვა ან მიღება ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობის ან სხვა შესაბამისი კანონის შესაბამისად ნაპოვნი სერვისების.
დავუშვათ, რომ თქვენ აპირებთ ამ ხელშეკრულებას, ზოგიერთი კორპორატიული პირის სახელით. ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა გქონდეთ იურიდიული პოზიცია, რომ ისაუბროთ და დაუკავშირდეთ ამ კორპორაციულ ელემენტს ამ კოდიფიცირებული ხელშეკრულების პირობებში, ასეთ შემთხვევაში ტერმინები "თქვენ, თქვენი, მომხმარებელი, მომხმარებელი, კლიენტი" მიეთითება ამ კორპორაციულ ერთეულზე. . დავუშვათ, რომ E- ხელშეკრულების მიღების შემდეგ, UltaHost აღმოაჩენს, რომ თქვენ არ გაქვთ იურიდიული უფლებამოსილება ასეთი კორპორატიული ერთეულის წამოწყება. ამ შემთხვევაში, თქვენ პასუხს აგებთ წინამდებარე ხელშეკრულებაში აღებული ვალდებულებებისთვის, გადახდების ჩათვლით, თუმცა არ შემოიფარგლება მხოლოდ განვადებით.
UltaHost არ აგებს პასუხს ზარალზე ზარალის ან დაზიანებისათვის, რომელსაც ადგილი აქვს UltaHost– ის მიერ ნებისმიერ ინსტრუქციაზე, დოკუმენტზე, კომუნიკაციაზე ან მითითებაზე დამოკიდებულების შედეგად, რომელსაც UltaHost– ს აზრით, ნამდვილია და წარმოშობილია კორპორატიული პირის უფლებამოსილი წარმომადგენლისგან. ჩათვალეთ, რომ არსებობს საღად მოაზროვნე გაურკვევლობა ნებისმიერი ასეთი მითითების, შეტყობინების, არქივისა თუ მიმოწერის სისწორეში, UltaHost მოითხოვს ყველა ორგანოს, რომ თქვენგან მოითხოვოს დამატებითი გადამოწმება. თქვენ შემდგომ თანხმდებით, რომ შემოიფარგლოთ ამ ხელშეკრულების დეტალებით გაცვლისთვის, რომელსაც თქვენ ან ვინმეს, როგორც თქვენი წარმომადგენელი ან ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც იყენებს თქვენს მონაცემებს ან სერვისებს, მიუხედავად იმისა, თქვენს მიერ დამტკიცებული იქნება.

მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა:

UltaHost გთავაზობთ ჰოსტინგის სერვისების მრავალფეროვან ასორტიმენტს, რაც შეიძლება მოიცავდეს პირადი იდენტურობის, ინფორმაციის შეგროვებას და გამოყენებას თქვენს შესახებ და თქვენს მომხმარებელზე და ბიზნესის დეტალების ბუნებაზე. თქვენი მომსახურებით სარგებლობისას. UltaHost იღებს თქვენს მონაცემებს შერჩევისთვის / კატეგორიზაციისთვის, რომ არ მოხდეს მომხმარებლის შეუსაბამო შინაარსი. DPA– სთვის (მონაცემთა დამუშავების ხელშეკრულება) და DPA– ს თანდართული სტანდარტული სახელშეკრულებო დებულებებისთვის, თქვენ მიიჩნევით მონაცემთა კონტროლერად. თქვენ მიერ დაფარული სერვისების ადმინისტრირების პირობების დადასტურება, ნებისმიერი დაფარული სერვისების შეძენის საათში ასევე განიხილება როგორც DPA– ს და მისი დამატებების დადასტურება და გამჟღავნება.

მომხმარებლის შინაარსი:

ამ საიტის ან სერვისების მახასიათებლების ნაწილი, მათ შორის იმ მომსახურებებისა, რომლებსაც ხელს უწყობს UltaHost:
მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს დაინახონ, განათავსონ, განაწილონ, შესთავაზონ, შეინახონ ან გაუმკლავდნენ აზრებს, გრძნობებს, წინადადებებს ან მითითებებს სადისკუსიო პოსტების, გამოწვევასთან დაკავშირებით წარდგენილი შინაარსის, საგნების აუდიტის ან წინადადებების, ან ფოტოსურათების შესაერთებლად. მედიის შემთხვევა ან მოძრაობა ("მომხმარებლის წარდგინება"), ან სამეცნიერო, ესთეტიკური, მელოდიური ან სხვა ნივთიერება, მათ შორის არ შემოიფარგლება მხოლოდ ფოტოგრაფიითა და ჩანაწერით (მომხმარებლის წარდგენებთან ერთად, "კლიენტის შინაარსი").
თქვენი ანგარიშის საშუალებით წარმოდგენილი მთელი მნიშვნელობა განიხილება, როგორც მომხმარებლის შინაარსი. ამ საიტის შესახებ მომხმარებლის შინაარსის გამოქვეყნებით ან დარიგებით, ან სერვისებით, თქვენ ელაპარაკებით და გარანტიებთ UltaHost- ს, რომ თქვენ გაქვთ ყველა ფუნდამენტური უფლება, გაავრცელოთ მომხმარებლის შინაარსი ამ საიტის გამოყენებით ან სერვისებით, ან იმიტომ, რომ თქვენ ხართ მომხმარებლის მწერალი შეიტანეთ შინაარსი და შეინარჩუნეთ პრივილეგია გაავრცელოთ ექვივალენტი, ან იმის გამო, რომ თქვენ გაქვთ შესაფერისი ტირაჟის უფლებები, ლიცენზიები, თანხმობა და აგრეთვე თანხმობა გამოსაყენებლად, რომელიც ჩაწერილია ნაბეჭდი სახით, საავტორო უფლებების ან მომხმარებლის შინაარსის სხვა მფლობელისგან.
მომხმარებლის შინაარსი არ იყენებს ნებისმიერი უცხოელის პრივილეგიებს. თქვენ მხოლოდ პასუხს აგებთ თქვენი მომხმარებლის შინაარსის ან მომხმარებლის შინაარსის მიმართ, რომელიც წარდგენილია თქვენი ანგარიშის საშუალებით, და მისი შედეგების და წინაპირობების გამოსაქვეყნებლად.

მომხმარებლის წარდგენა:

თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ თქვენი მომხმარებლების წარდგინება მიზანმიმართულად არის, ნუ დაამყარებთ საიდუმლო ურთიერთობას და არ ავალდებულებთ UltaHost- ს, განიხილოს თქვენი მომხმარებლის წარდგენა როგორც პირადი ან საიდუმლო, რომ UltaHost არ მიაღწიოს, გამოხატავს ან შემოგთავაზებთ, თქვენი მომხმარებლის შექმნას ან გამოყენებას. წარდგინება ანაზღაურება არ ხდება თქვენი ან სხვა პირის გამო თქვენი მომხმარებლის წარდგინების რაიმე მიზანმიმართული ან უნებლიე გამოყენების გამო, და რომ UltaHost შეიძლება გაანადგუროს ექვივალენტი ან შესადარებელი ნივთიერება, მან შეიძლება იცოდეს ასეთი მნიშვნელობის შესახებ სხვადასხვა წყაროდან, შეიძლება არსებითად სურდეს ამ (ან შედარებითი) შინაარსის შექმნისთვის მარტო, ან შესაძლოა მან გააკეთა / მიიღებს რაიმე სხვა ნაბიჯს.
UltaHost პრეტენზიას მიიღებს ელიტის უფლებებზე (ითვალისწინებს ყველა დაცულ ინოვაციას და სხვა შეზღუდულ უფლებებს) ამ საიტზე წარმოდგენილი ნებისმიერი მომხმარებლის წარდგენის მიმართ და მიიღებს კვალიფიკაციას ამ საიტზე, ნებისმიერი მიზეზით, საქმიანი ან სხვა რამით წარმოდგენილი მომხმარებლის წარდგენის შეუზღუდავად გამოყენებაში და გაფანტვაში. დადასტურების გარეშე ან გადახდა თქვენ ან სხვა პირზე.
მომხმარებლის შინაარსის გარდა მომხმარებლის წარდგენისა:

ჩვენ ვაღიარებთ და ვეთანხმებით, რომ თქვენი მომხმარებლების წარდგინება მიზანმიმართულად არის. ნუ დაამყარებთ საიდუმლო ურთიერთობას და არ ავალდებულებთ UltaHost- ს, განიხილოს თქვენი მომხმარებლის წარდგინება, როგორც პირადი და საიდუმლო, რომ UltaHost არ აკეთებს არც გამოხატავს და არც გამოიტანს, თქვენი მომხმარებლის წარდგენების შესაქმნელად. არანაირი ანაზღაურება არ არის თქვენი ან სხვა პირის მიერ თქვენი მომხმარებლის წარდგინების მიზანმიმართული ან მოულოდნელი გამოყენების გამო, და რომ UltaHost შეიძლება ჰქონდეს ეკვივალენტურ ან შედარებითი ნივთიერებით საქმე, მან შეიძლება იცოდეს ასეთი ნივთიერების შესახებ სხვადასხვა წყაროდან, შეიძლება არსებითად სურდეს ააშენეთ ეს (ან შესადარებელი) შინაარსი მარტო, ან შესაძლოა მან გააკეთა / მიიღებს რაიმე სხვა ნაბიჯს.
UltaHost ფლობს სპეციალურ უფლებებს (ითვალისწინებს ყველა ინტელექტუალურ საკუთრებას და სხვა შეზღუდულ უფლებებს) ამ საიტზე წარმოდგენილი ნებისმიერი მომხმარებლის წარდგენის მიმართ და მიიღებს კვალიფიკაციას ნებისმიერი მომხმარებლების წარდგენის მავნე გამოყენების და გაფანტვის მიზნით, ამ საიტზე წარმოდგენილი რაიმე მიზეზით, საქმიანი ან სხვა რამით, დადასტურების გარეშე ან გადაიხდის თქვენ ან სხვა პირს.
მომხმარებლის შინაარსი

საიტის შესახებ მომხმარებლის შინაარსის განთავსებით / გამოქვეყნებით, თქვენ ამტკიცებთ UltaHost- ს, რომ გამოიყენოს ინტელექტუალური საკუთრება და სხვა განსაკუთრებული უფლებები და თქვენს მომხმარებლის შინაარსში, რათა ხელი შეუწყოს მომხმარებლის შინაარსის დანერგვას და გამოყენებას ამ საიტისა და ამ შეთანხმების შესაბამისად განხილული გზით. ამრიგად, თქვენ აძლევთ UltaHost- ს მსოფლიოს მასშტაბით, არარჩევად, სუვერენიტეტად უფასო, სუბსიდირებადი (სხვადასხვა დონის მეშვეობით) და ადაპტირებადი ნებართვა, რომლითაც ის გამოიყენებს, დუბლირდება, ვრცელდება, გეგმავს დამხმარე სამუშაოებს, აერთიანებს სხვადასხვა ნამუშევრებით, აჩვენებს და თამაშობს თქვენს მომხმარებელს. ამ საიტის, სერვისებისა და UltaHost– ის (და UltaHost– ის შვილობილი ორგანიზაციების) ორგანიზაციების შესახებ შინაარსის ჩათვლით, შეზღუდვის გარეშე, ამ საიტის მთლიანი ან ნაწილობრივი გადანაწილება ნებისმიერი მედიის დიზაინში და ნებისმიერი მედია არხის საშუალებით რაიმე სახის და შენატანების ან სხვა მოსაზრებების გარეშე. ნებისმიერი ტიპის, ან ავტორიზაციის ან გაფრთხილების შესახებ, თქვენთვის ან ნებისმიერი გარედან. თქვენ დამატებით, ამ საიტის თითოეულ მომხმარებელს მიანიჭებთ არასელექტიურ ნებართვას, რომ მოხვდეს თქვენს მომხმარებელ შინაარსს (გარდა იმ მომხმარებლის შინაარსისა, რომელსაც მიანიჭეთ "პირადი" ან "საიდუმლო სიტყვით უზრუნველყოფილია") ამ საიტის მეშვეობით და გამოიყენოს, შექმნას, შესაბამისი, მოამზადეთ დამხმარე სამუშაოები, გააერთიანეთ სხვადასხვა ნამუშევრები, აჩვენეთ და ითამაშეთ თქვენი მომხმარებლის შინაარსი, როგორც ეს ნებადართულია ამ საიტის სარგებლიანობისა და ამ შეთანხმების შესაბამისად. თქვენს მიერ ნებადართული ზემოთ მოცემული ლიცენზიები მთავრდება მონეტარულად გონივრულ ვადაში ამ საიტისგან თქვენი მომხმარებლის შინაარსის ამოღების ან წაშლის შემდეგ. ამასთან, თქვენ გესმით და ეთანხმებით, რომ UltaHost- მა შეიძლება შეინახოს (ჯერ არ გაავრცელოს, აჩვენოს ან შეასრულოს) თქვენი მომხმარებლის შინაარსის მომუშავე დუბლიკატები, რომლებიც ამოღებულია ან წაიშალა. ზემოთ მოცემული ლიცენზიები, რომლებსაც თქვენს მომხმარებელთა შინაარსით ანიჭებთ, არ წყდება და უცვლელია. მიუხედავად ამისა, UltaHost არ გამოიყენებს ნებისმიერი მომხმარებლის შინაარსს, რომელსაც თქვენ მიანიჭეთ "პირადი" ან "საიდუმლო გასაღება, რომელიც თქვენს მიერ არის უზრუნველყოფილი" ამ საიტის ან UltaHost (ან UltaHost– ის შვილობილი კომპანიების) ბიზნესის (ბიზნესის) წინსვლის მიზნით. შემთხვევით, თქვენ გაქვთ საიტი ან სხვა ნივთიერება, რომელსაც ხელს უწყობს UltaHost და თქვენ ფლობთ თქვენი საკუთრების ან უფლებამოსილი უფლებების მთლიანობას მომხმარებლის შინაარსში.

 

თქვენი ინფორმაციის დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი
იმისდა მიხედვით, თუ რა ინფორმაციას ვაგროვებთ თქვენგან და როგორ ვაგროვებთ მას, ჩვენ ვეყრდნობით სხვადასხვა საფუძვლებს თქვენი ინფორმაციის დამუშავებისათვის GDPR, მათ შორის შემდეგს:

  • იმისათვის, რომ გავაკონტროლოთ ჩვენი სახელშეკრულებო ურთიერთობა, მათ შორის თქვენი მოთხოვნილი სერვისების, გადახდების, განახლებებისა და პროცესების დაყენება;
  • იმიტომ, რომ ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესია, რომ განვახორციელოთ წარმატებული და ეფექტური ბიზნესი და მოგაწოდოთ მომსახურება და სხვა სასარგებლო შინაარსი;
  • იმისათვის, რომ შევასრულოთ ნებისმიერი სამართლებრივი ვალდებულება, შეიძლება დაგვჭირდეს ამ ინფორმაციის შეგროვება თქვენგან; და/ან
  • რადგან თქვენ მოგვცეს თანხმობა ჩვენ ამის გაკეთებაზე.

 

ევროკავშირის ან გაერთიანებული სამეფოს მაცხოვრებლები:
გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი უფლებებისა, სადაც გამოიყენება GDPR ან გაერთიანებული სამეფოს მონაცემთა დაცვის აქტი ან მასთან დაკავშირებული მონაცემთა დაცვის კანონები, თქვენ შეგიძლიათ:

  • ჰკითხეთ, ვამუშავებთ თუ არა თქვენ შესახებ პირად ინფორმაციას და თუ ასეა, მივიღოთ თქვენს შესახებ არსებული მონაცემები და გარკვეული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ვიყენებთ მას და ვის ვუზიარებთ მას.
  • მოითხოვეთ, რომ წაშალოთ ის პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს თქვენს შესახებ გარკვეულ შეზღუდულ გარემოებებში.
  • მოითხოვეთ, რომ შევწყვიტოთ იმ პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება, რომელიც ჩვენ გვაქვს თქვენს შესახებ.
  • გააპროტესტეთ ჩვენ შესახებ თქვენი მონაცემების დამუშავება.

 

შინაარსის მონიტორინგი; ანგარიშის შეწყვეტის პოლიტიკა:
UltaHost ზოგადად არ აჩვენებს მომხმარებლის შინაარსს წინასწარ (მიუხედავად იმისა, წარმოდგენილია საიტზე UltaHost- ზე განთავსებული მომხმარებლის მიერ). ამისდა მიუხედავად, UltaHost იტოვებს უფლებას ნახოს შინაარსის გაკეთება, როგორც ასეთის გაკეთება და აირჩიოს მომხმარებლის შინაარსის რამე არის თუ არა სათანადო და დამატებით იცავს ამ შეთანხმებას. UltaHost– მა შეიძლება წაშალოს მომხმარებლის შინაარსის ნებისმიერი ნაწილი (იმისდა მიუხედავად, წარმოდგენილია საიტზე UltaHost– ის დახმარებით ან ნაჩვენებია ამ საიტზე), აგრეთვე შეწყვიტოს მომხმარებლის შესვლა ამ საიტზე ან საიტზე განთავსებულ სერვისებში, ამ ინფორმაციის დარღვევის გამოქვეყნების ან გამოქვეყნების მიზნით. შეთანხმება, ან ნებისმიერ შემთხვევაში ამ შეთანხმების უგულებელყოფა (როგორც ამას ულტაჰოსტი კარნახობს მისი ერთადერთი და სრული ყურადღებით), ყოველთვის და ადრე შეტყობინების გარეშე. UltaHost– მა შეიძლება ასევე დაასრულოს მომხმარებლის დაშვება ამ საიტზე ან ამ საიტზე ნაპოვნი მომსახურებებით, თუ UltaHost– ს აქვს მოტივირებული მიღება, რომ მომხმარებელი განმეორებითი ინტერვალია. შესაძლოა UltaHost ამთავრებს თქვენს საიტზე შესვლას ამ საიტზე ან ამ საიტზე ნაპოვნი მომსახურებებით, UltaHost– მა შეიძლება ერთადერთი და უმაღლესი სიფრთხილით გაანადგუროს და აღმოფხვრას ნებისმიერი ინფორმაცია და ჩანაწერი, რომელიც თქვენმა თანამშრომლებმა დააწესეს.

თანხის დაბრუნების პოლიტიკა
ყველა გადახდა ავტომატურად არ უბრუნდება UltaHost ჰოსტინგის სერვისების გაუქმებისას. ამ სტატიაში განხილულია, როდესაც თანხა ავტომატურად გაიცემა და გადახდის რომელი მეთოდები შეიძლება დაუბრუნდეს.

სპამის პოლიტიკა:
ჩვენ არ მოვითმენთ სპამის გადაცემის გზით. ჩვენ ვათვალიერებთ ჩვენს ვებ – მუშაკთა ტრეფიკს და ვაგზავნით სპამის გაგზავნის მითითებებს და ვაგრძელებთ სპამის ბოროტად გამოყენების ბრძოლის ცენტრს სპამის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით. იძიებენ მომხმარებლებს, რომლებსაც ეჭვი აქვთ, რომ ჩვენი ნივთებით და მომსახურებით იყენებენ სპამის გაგზავნას. თუ დავასკვნათ, სპამის საკითხი დგება და ჩვენ გადავდგამთ შესანიშნავ ნაბიჯს სიტუაციის გადასაწყვეტად.

ჩვენ აღწერეთ სპამი, როგორც არასასურველი კომერციული ელ.ფოსტის (UCE), არასასურველი დაუფასოებელი ელ.ფოსტის (UBE) ან უნებართვო ფაქსის (ფაქსი) გაგზავნა, რომელიც არის ელ.წერილი ან დუბლირებული გაგზავნილი ადრესატები, როგორც აქცია ან სხვა რამ, წინასწარი დადასტურებული თანხმობის გარეშე, ეს ვაჭრობა. ამან შეიძლება დაუკავშიროს, ყოველ შემთხვევაში არ შემოიფარგლება მხოლოდ შემდეგით:

ელ.ფოსტის შეტყობინებები
ახალი ამბების ჯგუფის გამოქვეყნებები
Windows სისტემის შეტყობინებები
გაახარეთ შეტყობინებები (ასევე უწოდებენ "adware" ან "spyware" შეტყობინებებს)
წერილები (AOL, MSN, Yahoo ან სხვა მეორე დისპეტჩერიზაციის პროგრამების გამოყენებით)
ონლაინ ვიზიტი ოთახის სანთლებს
სასტუმრო წიგნების ან ვებ – ფორუმის გამოქვეყნებები
შუამდგომლობის დუბლიკატი
ტექსტური / SMS შეტყობინებები
ჩვენ არ მივცემთ ჩვენს მუშაკებს და მომსახურებებს, რომლებიც გამოყენებული იქნება უკვე ასახული მიზეზების გამო. ჩვენი ნივთებისა და სერვისების გამოსაყენებლად, თქვენ არ უნდა დაიცვას თითოეული მოქმედი კანონი და წესები, რომლებიც აერთიანებს 2003 წლის Can-Spam- ის აქტს და ტელეფონების მომხმარებელთა დაცვის შესახებ კანონის აქტს, ნებისმიერი ფორმით, რომ უსასყიდლოდ გამოიყენოთ ეს სპამის ტექნიკა. ბიზნესის რეკლამირება ან შესაძლოა მასობრივი შეტყობინებები ან ფაქსები შეიძლება უბრალოდ გადაიტანონ იმ ადრესატებისგან, ვინც „აიყვანეს“ შეტყობინებების მისაღებად. მათ უნდა გააერთიანონ ნამდვილი საპასუხო მისამართი და პასუხი გასცენ მისამართს, გამომგზავნის ფიზიკურ ზონას და შეწყვიტონ მეთოდოლოგია ელ.ფოსტის ან ფაქსის ქვედა ნაწილში. ჩვენს მიერ მოთხოვნის საფუძველზე, ელ.ფოსტის მისამართის ან ფაქსის ნომრისთვის შეიძლება დასჭირდეს დამადასტურებელი დადასტურება.

იმ შემთხვევაში, თუ ვირჩევთ ჩანაწერს, საგნები ან სერვისები, რომლებზეც მინიშნებულია, გამოიყენება სპამთან ურთიერთობისას, ჩვენ შეგვიძლია განვახორციელოთ ნებისმიერი დოკუმენტი, საიტის წამახალისებელი მასალა, სივრცის გამოძახება, ელ.ფოსტის ყუთები ან სხვა მატერიალური საგნები. მომსახურება ასეთ შემთხვევაში, ჩვენს პოლიტიკურ შეჯიბრში შეიძლება ვიფიქროთ, რომ თქვენ უნდა მოგვმართოთ ელ.ფოსტით, რომ შეწყვიტებთ სპამის გაგზავნას და სპამის გაგზავნა გსურთ თქვენი კეთილდღეობისთვის და მოითხოვოთ დაუბრუნებელი რეაქტივაციის საფასურის გადახდა. საიტი, ელ.ფოსტის ყუთები, ისევე როგორც სერვისები კვლავ აქტივირდება.

ჩვენ სტიმულირებას ვუწევთ მომხმარებლებისა და ელ.ფოსტის მიმღებთაგან, რომლებიც დამზადებულია ჩვენი ნივთებისა და სერვისებისგან, რომ აცნობონ სპამი. საეჭვო ბოროტად გამოყენება შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ელექტრონული ფოსტით ან ინტერნეტით სპამის ბოროტად გამოყენების საჩივრის ცენტრის საშუალებით. ინტერნეტი: შეატყობინეთ ბოროტად გამოყენების შესახებ.

ლიკვიდირებული პოლიტიკა:
თქვენ ეთანხმებით, რომ UltaHost– მა შეიძლება დაუყოვნებლივ შეაჩეროს ნებისმიერი ანგარიში, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, ჩვენი განსაკუთრებული და ფრთხილად კომუნიკაციისთვის, ან საერთოდ ასოცირდება სპამთან ან მასალების სხვა სპონტანურ ელ.წერილთან. ანალოგიურად, იმის გამო, რომ ჭეშმარიტი ზიანი ვერ დადგინდება, ამ ეტაპზე თქვენ ეთანხმებით, რომ გადაგვიხდიან გაყიდულ ზიანს 1,00 აშშ დოლარის ოდენობით სპამის ან სპონტანური მასობრივი ელ.ფოსტისთვის, რომელიც გადმოგცემენ თქვენს ანგარიშთან ან ნებისმიერ შემთხვევაში ასოცირდება მასთან. .

მზად ხართ?
ისიამოვნეთ თქვენი საიტების სიმძლავრით, მოქნილობით და კონტროლით ჩვენი შემდეგი თაობის ვებ ჰოსტინგით.