UltaHost-cookiebeleid

UltaHost begrijpt het belang van de privacy van haar klanten en de bescherming van hun persoonlijke gegevens. Het huidige beleid beschrijft hoe persoonlijke gegevens die we verzamelen zullen worden behandeld en verwerkt.
Deze site wordt beheerd door UltaHost. Het is belangrijk voor ons dat we een omgeving creëren en onderhouden waarin onze klanten zich op hun gemak voelen om hun informatie niet te misbruiken.
We houden ons aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze gegevensbeschermingswetten hebben betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en geven u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Het doel van dit beleid is om u te vertellen welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en hoe uw gegevens zullen worden gebruikt na het gebruik van onze website om te proberen een correcte verwerking van uw gegevens te garanderen.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
U hoeft uw persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken om de meeste van onze websites te gebruiken.
Voor de onderstaande doeleinden kan UltaHost de volgende categorieën persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • naam, achternaam en adres.
 • contactgegevens (e-mail, telefoonnummer).
 • Bedrijf.
 • U kunt er ook voor kiezen om aanvullende/optionele informatie te verstrekken bij het invullen van formulieren op onze website of die u ons verstrekt wanneer we met u communiceren (per telefoon, e-mail, op beurzen of evenementen).

Verder kunnen we ook informatie verzamelen en verwerken die is verkregen via onze websites of de apparaten die u gebruikt. Deze informatie kan zijn:

 • Informatie uit cookies, webbakens of van internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan de website zijn die u bezocht voordat u onze site bezocht of de website die u na de onze bezoekt. We kunnen ook informatie verzamelen over de pagina's van onze website die u bezoekt, uw IP-adressen, browsertype, toegangstijden en besturingssysteem. Deze informatie wordt verzameld en wordt niet gebruikt om u te identificeren.
 • gegevens die we verkrijgen van andere websites, bijvoorbeeld als u ons vraagt ​​om verbinding te maken met uw Facebook-account.
 • We kunnen telefoongesprekken opnemen voor kwaliteitsborging en voor trainingsdoeleinden.
 • UltaHost kan ook openbaar toegankelijke informatie verzamelen om de informatie die we hebben verzameld te verifiëren en om ons bedrijf te beheren en uit te breiden.

 

Waarom verzamelen we deze informatie?
UltaHost verzamelt de bovenstaande informatie om uw behoeften te begrijpen en om u een betere service te bieden, meer specifiek verzamelen wij uw informatie voor de volgende doeleinden:

 • Uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw vragen (online) over onze producten of diensten te beantwoorden, u informatie te verstrekken over onze producten en om online aanbiedingen te volgen.
 • de door u gevraagde producten en diensten te leveren.
 • verifieer uw identiteit en financiële gegevens om voor onze producten en diensten te betalen.
 • De informatie wordt gebruikt om onze producten en diensten te verbeteren.
 • klachten over producten of diensten of met betrekking tot onze website te onderzoeken.
 • voldoen aan wettelijke, regelgevende en nalevingsverplichtingen en -vereisten.
 • Analyseer en controleer het gebruik van accounts om fraude, terrorisme, verkeerde voorstelling van zaken, veiligheidsincidenten of misdaad te voorkomen en te onderzoeken en/of rapporteer dit aan de juiste autoriteiten.
 • periodiek promotionele e-mails sturen over onze producten en diensten, of over speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn.
 • Neem van tijd tot tijd contact met u op voor marktonderzoeksdoeleinden. We kunnen contact met u opnemen via e-mail of telefoon.
 • uw persoonsgegevens verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op specifieke formulieren zoals geplaatst op onze website of in schriftelijke kennisgevingen of e-mailberichten.

 

Hoe uw informatie wordt gebruikt en gedeeld
UltaHost kan uw persoonlijke gegevens delen:

 • met bedrijven in onze groep en/of onze filialen. of
 • met een derde partij met wie u ons hebt gevraagd om uw persoonlijke gegevens te delen - zoals Facebook of een andere sociale-mediasite als u ons heeft gevraagd om verbinding te maken met uw account.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen, op basis van ons legitieme belang, met externe leveranciers die ons helpen met onze producten en diensten. Voorbeelden zijn het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het bieden van marketingondersteuning en het bieden van klantenservice. Deze bedrijven hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar alleen wanneer dit absoluut noodzakelijk is om hun functies uit te voeren en mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
 • Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven om ons beleid af te dwingen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het algemeen belang of wetshandhaving in elk land waar we entiteiten of gelieerde ondernemingen hebben. We kunnen bijvoorbeeld reageren op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie of overheid. We kunnen ook gegevens vrijgeven in verband met feitelijke of voorgestelde rechtszaken, of om onze eigendommen, veiligheid, mensen en andere rechten of belangen te beschermen.

 

Rechten van gegevenseigenaren
U hebt het recht om de informatie die over u wordt bewaard in te zien en om een ​​kopie te krijgen van de informatie die wij bewaren. Als uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, heeft u het recht om ons te vragen om verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij van u hebben te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Verder heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht op gegevensverzameling om persoonlijke gegevens over hem te ontvangen, die aan een console zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en het recht om deze gegevens over te dragen naar een andere console.
We kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren om er zeker van te zijn dat u een legitiem recht hebt om te solliciteren en om te verifiëren dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die het legitieme recht heeft om een ​​van de bovenstaande verzoeken bij ons in te dienen en om informatie te verkrijgen.
Houd er rekening mee dat we in bepaalde omstandigheden, zoals vereist door de wet, de toegang tot uw informatie kunnen onthouden of dat we mogelijk niet instemmen met uw verzoek wanneer we het recht hebben om dit te doen volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als u meer informatie wilt over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@ultahost.com
U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit (gegevensbescherming).

 

Gebruik van cookies en navigatie-tracking
UltaHost gebruikt cookies op haar website en klantengedeelte om de best mogelijke werking tijdens het browsen te garanderen.
Ook gebruikt UltaHost een analytische tool voor het volgen van navigatie die is gebaseerd op geanonimiseerde tracking, dus er worden geen persoonlijke gegevens bewaard.
De website van UltaHost maakt gebruik van de volgende cookies:
slaask-token-spk-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx: Dit is een cookie die wordt gebruikt door onze chat-ondersteuningssoftware, het zorgt voor een goede werking van het chatsysteem terwijl u aan het browsen bent.
Het klantengedeelte van UltaHost maakt gebruik van de volgende cookies:

 • WHMCSxxxxxxxxx: Dit is een sessiecookie die door ons klantengedeelte wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat u correct bent ingelogd op uw klantaccount.
 • _GRECAPTCHA: Dit is een cookie die wordt gebruikt door ons Google Recaptcha anti-robotsysteem.
 • slaask-token-spk-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx: Dit is een cookie die wordt gebruikt door onze chat-ondersteuningssoftware, het zorgt voor een goede werking van het chatsysteem terwijl u aan het browsen bent.
 • __stripe_mid: Dit is een cookie die door onze betalingsverwerker wordt gebruikt door creditcard Stripe, deze cookie maakt een antifraudeanalyse mogelijk bij betaling met creditcard.

Omdat deze cookies essentieel zijn voor de goede werking van onze website, is het niet mogelijk om ze te deactiveren.

 

bescherming
UltaHost doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. We hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onopzettelijke of onwettige schade, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot persoonlijke gegevens die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Houd er echter rekening mee dat internet een open systeem is en dat we niet kunnen garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen niet kunnen omzeilen of uw persoonlijke gegevens voor oneigenlijke doeleinden kunnen gebruiken.
Deze website kan links naar websites van derden bevatten. UltaHost is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is niet verantwoordelijk voor de privacynormen en praktijken van dergelijke derden. We raden u aan het relevante privacybeleid van deze derde partijen en hun websites te lezen en te begrijpen voordat u hun cookies accepteert en hun website bezoekt om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd.

 

Wijzigingen in dit beleid
UltaHost kan dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen en bijwerken om ervoor te zorgen dat het Beleid de manier weergeeft waarop we uw persoonlijke gegevens op dat moment verwerken. We zullen een bijgewerkte versie van dit beleid op dezelfde webpagina plaatsen en het wordt automatisch van kracht wanneer het wordt gepost. Bezoek deze webpagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u altijd weet welke informatie wij verzamelen en verwerken, hoe uw gegevens worden gebruikt en onder welke omstandigheden en in welke gevallen wij uw gegevens met derden zullen delen.

Ben je klaar?
Geniet van kracht, flexibiliteit en controle voor uw sites met onze volgende generatie webhosting.