Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden en het beleid van de serviceovereenkomst zorgvuldig door, aangezien deze belangrijke informatie bevat over uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen.

Overzicht:

Die algemene overeenkomst komt tot stand tussen UltaHost en (u/uw bedrijf) als u de algemene voorwaarden accepteert. En het wordt van toepassing vanaf dat moment dat u die E-overeenkomst hebt ondertekend en onze diensten gaat gebruiken. Die overeenkomst vermeldt de algemene voorwaarden van de sites, producten en diensten die via deze site zijn gekocht/gebruikt of worden geraadpleegd. In sommige gevallen kunnen er een Serviceovereenkomst en een aantal aanvullende beleidsregels van toepassing zijn vanwege andere services die u mogelijk afneemt. En in dergelijke gevallen is de regeling inclusief aanvullende diensten van toepassing en anders dan algemene overeenkomst.

De termen "wij, ons, onze" reefer's UltaHost en de termen "u, uw, gebruiker, klant, klant" verwijzen naar elke persoon of entiteit die die serviceovereenkomst accepteert en UltaHost-services gebruikt. Bovendien geldt die overeenkomst voor de tijdlijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik maakt van onze diensten. Niets in deze Overeenkomst zal worden beschouwd als een belemmering voor rechten of voordelen van buitenstaanders.

UltaHost heeft het recht om elk aspect van deze site of de diensten, inclusief maar niet beperkt tot prijzen en vergoedingen daarvoor, op elk moment te wijzigen, bij te werken of te beëindigen.

IN AANMERKING KOMEN; GEZAG

Deze site en de services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten volgens de toepasselijke wetgeving. Door deze Site of de Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u (i) ten minste achttien (18) jaar oud bent, (ii) anderszins erkend bent als in staat zijn om wettelijk bindende contracten te sluiten volgens de toepasselijke wetgeving, en (iii) niet een persoon die is uitgesloten van het kopen of ontvangen van de Services die worden gevonden volgens de wetten van Turkije of een ander toepasselijk rechtsgebied. Als u deze Overeenkomst aangaat namens een rechtspersoon, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke bevoegdheid heeft om een ​​dergelijke rechtspersoon te binden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, in welk geval de termen "u", "uw ”, “Gebruiker” of “klant” verwijzen naar een dergelijke rechtspersoon. Indien UltaHost, na uw elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst, vaststelt dat u niet over de wettelijke bevoegdheid beschikt om een ​​dergelijke rechtspersoon te binden, bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de verplichtingen in deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de betalingsverplichtingen. UltaHost is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het vertrouwen van UltaHost op een instructie, kennisgeving, document of communicatie waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat deze echt is en afkomstig is van een geautoriseerde vertegenwoordiger van uw bedrijfsentiteit. Als er redelijke twijfel bestaat over de authenticiteit van een dergelijke instructie, kennisgeving, document of communicatie, behoudt UltaHost zich het recht voor (maar neemt geen verplichting op zich) om aanvullende authenticatie van u te eisen. U stemt er verder mee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst voor transacties die zijn aangegaan door u, iedereen die optreedt als uw agent en iedereen die uw account of de Services gebruikt, al dan niet door u geautoriseerd.

REKENINGEN; OVERDRACHT VAN GEGEVENS IN HET BUITENLAND:

Dus om een ​​van de functies van deze Site of een paar van de Services te gebruiken, moet u een Account aanmaken. U spreekt met en garandeert UltaHost dat alle gegevens die u indient wanneer u uw account aanmaakt exact, actueel en volledig zijn en dat u uw accountgegevens nauwkeurig, actueel en volledig zult houden. Stel dat UltaHost voelt of meldt dat uw accountgegevens onjuist, onjuist, verouderd of gefragmenteerd zijn. UltaHost heeft in dat geval het recht om, geheel en al, uw Account op te schorten of te beëindigen. U bent exclusief verantwoordelijk voor alle acties die plaatsvinden op uw Account indien door u goedgekeurd, en u dient uw Accountgegevens veilig te houden, inclusief zonder beperking uw klantnummer/login, geheime sleutel, Betaalmethode en klantpincode. Om veiligheidsredenen raadt UltaHost aan dat u uw geheime woord en klantpincode in ieder geval eens per zes (6) maanden voor elk Account wijzigt. U dient UltaHost onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke onderbreking van de beveiliging of niet-goedgekeurd gebruik van uw account. UltaHost loopt geen risico voor enig ongeluk dat u oploopt vanwege niet-goedgekeurd gebruik van uw account. U loopt in ieder geval het risico van een ongeluk, UltaHost of anderen veroorzaakt door uw Account, ongeacht of dit door u is veroorzaakt, of door een goedgekeurd persoon of door een niet-goedgekeurd persoon.

Overdracht van gegevens naar het buitenland. Als u deze site bezoekt vanuit een ander land dan het land waarin onze servers zich bevinden, kan uw communicatie met ons leiden tot de overdracht van informatie (inclusief uw accountgegevens) over internationale grenzen heen. Door deze site te bezoeken en elektronisch met ons te communiceren, stemt u in met dergelijke overdrachten.


Algemene gedragsregel:

U geeft toe en gaat ermee akkoord dat u,

U zult deze Site gebruiken en de Services, inclusief elke substantie die u indient, stemt in met deze Overeenkomst, elke toepasselijke Serviceovereenkomst of strategie die van toepassing kan zijn op uw Services en alle materiële wetten, regels en richtlijnen in de buurt, staat, publiek en wereldwijd.
U verzamelt of bewaart geen Gebruikersinhoud of enige niet-openbare of door en door herkenbare gegevens over een andere Gebruiker of een ander individu of element zonder hun uitdrukkelijke eerder opgestelde toestemming.
U zult deze Site of de Services niet gebruiken op een manier die:
Is onwettig of bevordert of ondersteunt crimineel gedrag.
Voorschotten ondersteunen of nemen deel aan het misbruik van kinderen of elke beweging die wordt geïdentificeerd met de uitbreiding van materiaal voor seksuele mishandeling van kinderen.
Vooruitgang stimuleert of neemt deel aan psychologische onderdrukking, wreedheid tegen individuen, wezens of eigendommen.
Promoot pornografische inhoud of naaktbeelden aanmoedigt of doet hieraan mee of vraagt ​​om seksuele activiteiten (bijv. escortsite waarop services worden vermeld);
Promoot terrorisme, geweld tegen mensen, dieren of eigendommen aanmoedigt of eraan deelneemt;
Vooruitgangen stimuleren of nemen deel aan spam of andere spontane massa-e-mail, of pc of organisatie is aan het hacken of kraken.
Promoot, stimuleert of houdt zich bezig met de verkoop van marihuana/CBD of producten die THC bevatten;
Schendingen van de Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act van 2008 of vergelijkende wetgeving, of vorderingen, machtigen of nemen deel aan de deal of verspreiding van door artsen aanbevolen medicijnen zonder legitieme medicatie.
Overtredingen van de Fight Online Sex Trafficking Act van 2017 of vergelijkende wetgeving, of bevorderen of stimuleren van prostitutie en sekshandel.
Maakt inbreuk op de beschermde innovatieprivileges van een andere Gebruiker of een andere persoon of substantie.
Promoot gokken, casino's, kansspelen, sportweddenschappen, dagelijkse fantasiesporten, loterijen of kettingbrieven, ongeacht de inhoud of herkomst en ongeacht uw staatsburgerschap of de wettigheid van dergelijke activiteiten binnen uw land of rechtsgebied.
Negeert de beveiligings- of blootstellingsrechten van een andere Gebruiker of een andere persoon of substantie of schendt enige verplichting tot geheimhouding die u verschuldigd bent aan een andere Gebruiker of een ander individu of element.
zich bemoeit met de activiteit van deze site of de services die op deze site worden gevonden.
Bevat of de introductie van infecties, wormen, bugs, Trojaanse pony's of andere code, records of projecten die bedoeld of voorbereid zijn om het gebruik van een product of apparatuur te verstoren, schaden of beperken.
Bevat valse of verleidelijke taal, of niet-geverifieerde of relatieve gevallen, met betrekking tot UltaHost of UltaHost Services.

U had niet het recht om de gegevens of een deel van de site te kopiëren of te verspreiden, tenzij u hiervoor toestemming geeft aan UltaHost.
U mag niet het recht hebben om enig deel van de site of de service of een van de bezittingen te wijzigen of te wijzigen.
U krijgt geen toegang tot UltaHost-inhoud of gebruikersinhoud via een innovatie of programma of middel anders dan via deze site zelf, of zoals UltaHost kan toewijzen.
U zult de Soorten assistentie niet uitwisselen of aanbieden voor een zakelijke reden, inclusief een van UltaHost verbonden innovaties, zonder UltaHost uitdrukkelijke eerder opgestelde instemming.
U zult de veiligheidsgerelateerde hoogtepunten van de Site of Services op deze Site niet ontwijken, schaden of er zich in ieder geval mee bemoeien, of beperkingen handhaven op het gebruik van deze Site of de Services die erop te vinden zijn, de UltaHost Content of de Gebruiker Inhoud daarin.
U stemt ermee in om een ​​officieel, herkenbaar bewijs van een foto te geven, evenals een officieel zakelijk identiteitsbewijs is vereist voor de bevestiging van het karakter wanneer dit wordt vermeld.
UltaHost kan u af en toe bellen over uw record. Voor de beweegredenen achter al dergelijke oproepen, bent u mogelijk aansprakelijk om de opname te krijgen en gaat u daarom akkoord met het equivalent, met inachtneming van alle toepasselijke wetten en onze beperkingen en verplichtingen daaronder, inclusief, waar redelijk, het opnemen van de som van dergelijke oproepen of UltaHost u benadert voor een specifiek gesprek om akkoord te gaan met het opnemen van een dergelijk gesprek. U erkent en stemt er verder mee in dat, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, dergelijke opname(s) kunnen worden ingediend als bewijs in een wettige voortzetting waarin UltaHost een bijeenkomst is. Verder, door uw telefoon- of mobiele nummer op te geven, stemt u ermee in om oproepen van of in het belang van UltaHost te promoten die kunnen worden gestart door een geprogrammeerd telefoonkiessysteem, evenals het gebruik van een kunstmatige of vooraf opgenomen stem. U begrijpt dat het geven van toestemming geen staat is om iets belangrijks of administraties van UltaHost te kopen.
Bovendien, door uw mobiele nummer op te geven, stemt u ermee in om reclame te maken voor instant messages van of ten behoeve van UltaHost die kunnen worden verzonden door een geprogrammeerd telefoonkiessysteem. U begrijpt dat het geven van toestemming geen staat is om iets belangrijks of administraties van UltaHost te kopen. Bericht- en informatietarieven kunnen van toepassing zijn.
Zonder enige van de rechten te beperken die ergens anders in deze Overeenkomst naar voren worden gebracht, handhaaft UltaHost expliciet, welke bevoegdheid dan ook nodig is om toekomstige toegang tot deze Site of enige Diensten ervan aan een Gebruiker te weigeren, te laten vallen, te beëindigen, op te schorten of te beperken. Welk account of welke services recentelijk zijn beëindigd of opgeschort, ongeacht of deze of een andere overeenkomst of een UltaHost-strategie is geschonden. Wie in ieder geval een ongepaste of onwettige activiteit binnenhaalt of zich ermee heeft beziggehouden tijdens het gebruik van de Site of Services, zoals bepaald door de uitsluitende autoriteit van UltaHost.


Beschikbaarheid van dienst:

In overeenstemming met de voorwaarden van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en onze verschillende regelingen en methoden, zijn we toegewijd aan het leveren van een verstandige commerciële service om te proberen deze Site en de Services aan onze klanten te bieden, 24/7 per week. U erkent en stemt ermee in dat deze site af en toe kan worden geblokkeerd of onbruikbaar is in welke hoedanigheid dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, storingen in de uitrusting; incidentele ondersteuning, reparaties of vervangingen die we zo nu en dan proberen; of oorzaken buiten onze redelijke controle of die niet redelijk voorspelbaar zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, interferentie of teleurstelling van telecom of geavanceerde transmissieverbindingen, vijandige organisatieaanvallen, netwerkverstopping of andere teleurstellingen. U moet erkennen en ermee instemmen dat we geen macht hebben over de toegankelijkheid van deze site of de service op een constante of continue locatie en dat we geen risico aanvaarden voor u of een andere bijeenkomst hierover.

Gecrediteerd product:

In het geval dat u een item op krediet krijgt, ongeacht of het gaat om herstel van de aankoop van een bepaald item of niets met de toevoeging van een ander product ("gekocht product"), erkent en stemt u ermee in dat een dergelijk krediet gewoon legitiem is voor 1 jaar en is alleen toegankelijk bij een substantiële aankoop en kan worden beëindigd in het geval dat het gekochte item wordt gewist, verwijderd, verplaatst of niet vernieuwd. Het Krediet eindigt 1 jaar vanaf de datum van aanschaf van het Gekochte Product als het Krediet niet is teruggevorderd. Als het tegoed wordt teruggevorderd, na de onderliggende lidmaatschapsperiode, wordt het item natuurlijk opgeladen tegen de dan geldende herstelkosten totdat het wordt gedropt. Als u het geprogrammeerd opladen van het ding wilt weigeren, kunt u dit doen door naar uw Account te gaan of door contact op te nemen met de klantenservice. In het geval dat uw Gekochte Product een vrije ruimtenaam bevat, als u het Gekochte Product laat vallen, worden de rundownkosten voor de gebiedsnaam in mindering gebracht op het kortingsbedrag. De rundown-prijs is de prijs van de gebiedsnaam die is geregistreerd op de site van UltaHost en is niet afhankelijk van enige vooruitgang, korting of andere waardeverminderingen. Voor tegoedproblemen met een ander Gekocht Product, erkent u en stemt u ermee in dat we uw Tegoed als enige voorzichtigheid inruilen voor een vergelijkbaar artikel.

Bèta-services:

Af en toe kan UltaHost nieuwe Services aanbieden (beperkte beoordelingsservices of recente hoogtepunten voor bestaande Services) in een pre-discharge-uitvoering. Nieuwe diensten, nieuwe hoogtepunten van bestaande diensten of beperkte kijkdiensten zullen, afzonderlijk en in het algemeen, bekend staan ​​als "bètadiensten". Als u ervoor kiest om bètaservices te gebruiken, is uw gebruik van de bètaservices op dat moment afhankelijk van de bijbehorende voorwaarden:

U erkent en stemt ermee in dat de bètaservices formulieren zijn die voorafgaan aan de kwijting en mogelijk niet correct werken.
U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de bètaservices u kan blootstellen aan abnormale gevaren van operationele teleurstellingen.
De bètaservices worden zonder garanties gegeven, dus we raden niet aan om ze onderweg of in cruciale omstandigheden te gebruiken.
UltaHost behoudt alle autoriteit die nodig is om enig onderdeel van de Beta Services aan te passen, te wijzigen of te stoppen.
Of commercieel geleverde uitvoeringen van de Beta Services aanzienlijk kunnen verschillen, en programma's, gebruik of uitgevoerd met de Beta Services werken mogelijk niet economisch geproduceerde aanpassingen of daaropvolgende leveringen.
UltaHost kan de toegankelijkheid van de ondersteuningstijd van de klantenservice beperken die is toegewijd aan het helpen van de bètaservices.
U erkent en stemt ermee in om korte informatie te verstrekken met betrekking tot uw betrokkenheid bij de bètaservices in een structuur die door ons verstandig wordt genoemd, inclusief gegevens die essentieel zijn om ons in staat te stellen fouten of problemen die u ervaart, te kopiëren.
U erkent en stemt ermee in dat UltaHost uw leesgedrag, geklikte joins, gekochte dingen, uw gadgettype kan volgen en verschillende informatie kan verzamelen, inclusief onderzoek, over hoe u onze bètaservices gebruikt en er verbinding mee maakt.
U erkent en stemt ermee in dat alle gegevens met betrekking tot uw gebruik van de bètadiensten, met inbegrip van uw betrokkenheid bij en gevoelens voor de bètadiensten, geheim zijn en niet aan een buitenstaander mogen worden onthuld of om enige andere reden dan kritiek op UltaHost mogen worden gebruikt.
De Beta Services worden geleverd "zonder garanties", "zoals toegankelijk" en "met alle tekortkomingen".


U erkent en stemt ermee in dat we uw kritiek om welke reden dan ook kunnen gebruiken, inclusief doeleinden om artikelen te verbeteren. Op ons verzoek, join you zal je ons opmerkingen bezorgen die we vrij mogen gebruiken voor persmateriaal en het demonstreren van veiligheid. Elk intellectueel eigendom dat onvervreemdbaar is in uw input of voortkomt uit uw gebruik van de Beta Services, zal uitsluitend door UltaHost worden geclaimd. Voor zover toegestaan ​​door de wet, wijst UltaHost alle garanties af, wettelijk, uitdrukkelijk of afgeleid, met betrekking tot de bètadiensten, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele voorgestelde garanties van titel, verkoopbaarheid, gereedheid voor een specifieke reden en niet-aantasting.

Vergoedingen en betalingen:

Bent u het ermee eens dat uw Betaalmethode in rekening kan worden gebracht door een van onze gelieerde stoffen? In het geval van tijdens uw aankoop, werd uw betaling onderscheiden als voorbereid in de Verenigde Staten. Uw UltaHost.com, LTD zal uw uitwisseling afhandelen; als uw termijn zou worden erkend als voorbereid in de VS, zou uw deal worden voorbereid door UltaHost Domains United States, Inc.; als wordt vastgesteld dat uw betaling in het Verenigd Koninkrijk wordt voorbereid, wordt uw uitwisseling afgehandeld door UltaHost Europe, Ltd.; als uw afbetaling zou worden erkend als georganiseerd in de Indiase regio, zou uw bedrijf worden beheerd door UltaHost India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd. In het geval van, tijdens uw aankoop, werd uw aflevering onderscheiden als afgehandeld in een land dat Als het niet is opgenomen, kan uw uitwisseling worden voorbereid door een stof in het onthulde land dat is aangesloten bij onze leverancier van afbetalingsdiensten in de buurt, en onderworpen aan de regelingen van ons privacybeleid.

(A) Algemene voorwaarden, inclusief voorwaarden voor automatische verlenging:

Algemene voorwaarden zijn als volgt:

Betaling verschuldigd op het moment van bestelling; Geen terugbetaling mogelijk. U stemt ermee in alle verschuldigde bedragen voor Diensten te betalen op het moment dat u ze bestelt. Alle bedragen kunnen niet worden gerestitueerd, tenzij anders vermeld in het restitutiebeleid.
UltaHost behoudt alle bevoegdheid om zijn kosten en toeslagen te wijzigen wanneer, en dergelijke wijzigingen zullen online op deze site worden geplaatst en worden nu van kracht zonder dat er aanvullende kennisgeving aan u nodig is. Als u Services voor een periode van maanden of jaren hebt gekocht of aangeschaft, zijn wijzigingen in kosten en lasten haalbaar wanneer wordt verwezen naar de Services voor herstel, zoals hieronder weergegeven.
Afgezien van de beperkingen in elk expliciet begrip, kunt u voor Services betalen door gebruik te maken van een van de bijbehorende "Afleveringsmethoden":
Legitieme betaalkaart
Geweldig als Gold Prepaid Services
Elektronische aflevering van uw eigen of zakelijke financiële administratie, zoals correct (en zoals hieronder beschreven);
Paypal
Apple Pay
Master/Visa-kaarten
Amazon Pay
Ontdek Pay
Internationale betalingsoptie (zoals hieronder beschreven)
Snel afrekenen
Bevestiging van dat verzoek wordt verzonden vanaf het e-mailadres dat voor uw account is geregistreerd. Uw Betaalmethode op het document moet substantieel worden gehouden als u dynamische Services in uw Account heeft. U stemt er ook mee in dat het gebied voor het afhandelen van uw termijnen onder alle omstandigheden kan veranderen, inclusief het soort betaalmethode dat is gekozen, het gekozen geld of wijzigingen of updates die zijn aangebracht in uw betaalmethode.

Raadpleeg ons restitutiebeleid voor problemen met betrekking tot terugbetalingen.
Als u maandelijks factureert, is uw maandelijkse factuurdatum de datum van de maand; u de Diensten hebt gekocht.
Anders dan zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, heeft UltaHost geen gedrukte exemplaren of elektronische varianten van commando-, staande verzoek- of staande begeleidingsstructuren en bovendien stemt elke markering ermee in zich te identificeren met uw gebruik van onze geprogrammeerde hersteldiensten, en we zijn dienovereenkomstig niet in staat om te geven een dergelijk rapport op verzoek. U kunt uw geprogrammeerde herstelinstellingen altijd bekijken of wijzigen door u aan te melden bij uw UltaHost-account.

Om te garanderen dat u geen storing of uitval van diensten ondervindt, worden alle diensten aangeboden op geprogrammeerd herstel. Naast de redenen die hieronder in dit deel worden beschreven, herstelt geprogrammeerd opladen natuurlijk de relevante eindeloze voorraad van de dan geldende termijn voor een herstelperiode die gelijk is aan het laatste servicetijdsbestek (afgezien van ruimtenamen die kunnen herstellen voor het eerste servicetijdsbestek). Als uw laatste dienstperiode bijvoorbeeld een jaar is, is uw herstelperiode normaal gesproken een jaar. Hoe dan ook, in het geval dat herstel met de afbetalingstechniek op document mislukt, kan UltaHost proberen de relevante service te herstellen voor een periode die niet precies de eerste lidmaatschapsperiode is in de mate die essentieel is voor het slagen van de uitwisseling.
Maar stel dat u de geprogrammeerde restauratiekeuze uitschakelt. In dat geval zal UltaHost de betreffende dienst uiteraard in rekening brengen wanneer deze opnieuw tot stand moet worden gebracht en zal het een afbetalingstermijn nemen van de afbetalingstechniek gerelateerd aan de dienst(en) in uw dossier of de door u toegekende afbetalingsmethode(n) voor versterking op een document met UltaHost. Bij het consequent opladen van uw diensten zal UltaHost zich in eerste instantie inspannen om de termijnstrategie gerelateerd aan de dienst(en) in uw dossier in rekening te brengen. In het geval dat UltaHost deze afbetalingstechniek niet effectief kan instellen, zullen we proberen om de afbetalingsmethode(n) die in uw record als "verrijking" zijn toegewezen, in rekening te brengen. Herbouwinspanningen worden in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven van UltaHost, waarvan u erkent en ermee instemt dat deze lager of hoger kunnen zijn dan de tarieven voor het eerste servicetijdsbestek. Om de herstelinstellingen te zien die relevant zijn voor u en uw services, meldt u zich in wezen aan bij uw record supervisor vanaf deze site en volgt u de hier ontdekte middelen. Als u veronderstelt dat u voor geen enkel gebruik wilt opladen, dient u deze consequent op te laden. In dat geval kunt u kiezen voor druppelrestauratie. In dat geval zullen uw diensten onbeperkt worden geleverd voor de dan geldende termijn, behalve als u uw diensten vóór die datum fysiek herstelt. Als u er als het ware voor kiest om uw artikel te laten vallen en nalaat om uw services fysiek op te laden voordat ze verlopen, kunt u hinder ondervinden of voordelen verliezen. UltaHost loopt geen risico voor u of een buitenstaander met betrekking tot het equivalent.

Bovendien kan UltaHost deelnemen aan "doorlopende laadprojecten" of "record updater-services" die worden ondersteund door uw Visa-leverancier (en uiteindelijk afhankelijk van de steun van uw bank). Stel dat we uw huidige afbetalingsstrategie niet effectief kunnen belasten. In dat geval kan uw Visa-leverancier (of uw bank) ons informeren over updates van uw Mastercard-nummer of mogelijk vervaldatum, of zij kunnen bijgevolg uw nieuwe Mastercard in rekening brengen voor ons voordeel zonder ons hiervan op de hoogte te stellen. Volgens de behoeften van het herhalende laadprogramma, zal UltaHost, als ons wordt verteld over een update van uw Visa-nummer of een mogelijke vervaldatum, uw betalingsprofiel vernieuwen in uw voordeel. UltaHost zorgt er niet voor dat we vernieuwde laadkaartgegevens zullen vragen of krijgen. U erkende en stemde ermee in dat het uw enige plicht is om uw recordinstellingen te wijzigen en bij te houden, inclusief maar niet beperkt tot:

Items laten vallen
Garanderen dat uw gerelateerde betalingsmethode(n) actueel en legitiem zijn.
Verder erkent u en stemt u ermee in dat uw onvermogen om dit te doen, interferentie of verlies van diensten kan veroorzaken. UltaHost is niet onderworpen aan u of een buitenstaander met betrekking tot het equivalent.

Als UltaHost in welke hoedanigheid dan ook uw Betaalmethode niet in rekening kan brengen voor alles wat verschuldigd is, of als UltaHost bericht krijgt van een terugvordering, terugboeking, deelvraag, of een sanctie in rekening wordt gebracht voor enige kosten die het te laat op uw Betaalmethode in rekening is gebracht, stemt ermee in dat UltaHost alle beschikbare echte oplossingen kan zoeken om een ​​deel, met inbegrip van hoe dan ook niet beperkt tot, korte scratch-off, zonder kennisgeving aan u, van territoriumnamen of Services die voor uw voordeel zijn geselecteerd of nieuw leven ingeblazen. UltaHost houdt op dezelfde manier bij welke autoriteit u ook redelijke "administratieve" kosten in rekening brengt voor:

Taken die UltaHost mag uitvoeren buiten de gebruikelijke mate van haar Diensten.
Extra tijd of mogelijk kosten die UltaHost kan veroorzaken bij het aanbieden van zijn soorten hulp.
Uw verzet tegen deze Overeenkomst (zoals beperkt door UltaHost in zijn enige en absolute waarschuwing).
Reguliere definitieve of verzorgende kostensituaties sluiten zich sowieso niet aan bij:

Klantondersteuning die extra nabije en dierbare tijd vereist!
Door middel van UDRP-actie(s) met betrekking tot uw zonenaam (-namen) of mogelijk bespreekt die boekhoudkundige of echte diensten nodig hebben, al dan niet uitgevoerd door UltaHost-personeel of door externe bedrijven die in handen zijn van UltaHost.
U recupereert alle kosten en kosten, inclusief de kosten van Services, verkregen door UltaHost als de uiteindelijke resultaten van terugboekingen of andere deelvragen die door u, uw bank of betalingsmethodeverwerker zijn ingediend.
Deze administratiekosten of planningskosten worden in rekening gebracht op de Betaalmethode die u bij UltaHost in het archief heeft staan.

UltaHost biedt mogelijk beoordeling van zaken op verschillende geldgerelateerde principes. De transactie wordt opgezet in het geplukte geld en de waardering die tijdens de betalingscyclus verscheen, is het authentieke totaal dat voor een deel wordt ingediend. Voor specifieke Betaalmethoden kan de verzekeraar van uw Betaalmethode u nieuwe transactiekosten of andere kosten in rekening brengen, die kunnen worden toegevoegd aan de laatste samenvatting die op uw bankverklaring of post als alternatief totaal wordt weergegeven. Stel dat het voor u hetzelfde is als u bij de verzekeraar van uw Betaalmethode navraag doet op nuances. Bovendien, als u weinig hersens aan het geplukte geld betaalt, ziet u en gaat u ermee akkoord dat u belasting over de toegevoegde waarde, of goederen- en dienstenbelasting, of andere gebonden kosten en belastingen in rekening kunt brengen, rekening houdend met uw bank, net zoals het land verscheen op uw oplaadadres deel.

Bijkomend voorbehoud van rechten:

UltaHost houdt ondubbelzinnig vast aan welke autoriteit dan ook wordt verwacht om toestemming voor (of controle over) een account of services te weigeren, laten vallen, ontslaan, opschorten, vergrendelen of wijzigen (waarbij het alternatief wordt berekend om een ​​​​ruimtenaamselectie te laten vallen of verplaatsen) op welke manier dan ook (zoals aangegeven door UltaHost in zijn enige en volledig alert), inclusief maar niet beperkt tot het gaan met:

Om fouten aan te pakken die door UltaHost zijn gemaakt bij het aanbieden of doorgeven van Diensten.
Om de echtheid en kwaliteit te garanderen en fouten te corrigeren die zijn gemaakt door een regionaamkluis of -recorder.
Om te helpen met ons gebied van dwang en misbruik en pogingen tot overtreding.
Om u aan te passen aan gerechtelijke bevelen tegen u of mogelijk uw zonenaam of site en toepasselijke wetten, regels en regels in de buurt, staat, publiek en wereldwijd.
Om te voldoen aan de noodzaak van de verkoop van de wet, inclusief het verzamelen van verzoeken.
Om in te stemmen met elke vraag objectieve maatregel.
Om juridische stappen te volgen of juridische inspanningen te verhandelen zonder na te denken over de vraag of een dergelijke juridische actie of een gesaboteerd echt verhaal onvermijdelijk is, worden er plannen gemaakt om met of zonder verdienste te zijn.
Om elke minnelijke of criminele verbintenis met betrekking tot UltaHost, haar autoriteiten, bazen, arbeiders en beheerders te vermijden, net als de gelieerde ondernemingen van UltaHost, inclusief, in ieder geval niet beperkt tot, gebeurtenissen waarbij u UltaHost heeft aangeklaagd of een manier heeft gevonden om UltaHost aan te klagen.
Om te reageren op een buitengewoon deel van de klachten die op enigerlei wijze verband houden met uw account, naam/namen van ruimten of inhoud op uw site die schade kunnen berokkenen aan de zaken, opdrachten, reputatie of financiële specialisten van UltaHost.
UltaHost beweert ondubbelzinnig alle macht om elk account te overzien voor buitensporig gebruik van ruimte en informatieoverdracht en om een ​​einde te maken aan of extra kosten toe te passen op die accounts die de toegestane niveaus overtreffen.

UltaHost beweert ondubbelzinnig alle standpunten om, zonder kennisgeving aan u, alle Diensten te beëindigen waar, in UltaHost's enige beleefdheid, u UltaHost of mogelijk een van UltaHost's arbeiders stoort of verhandelt.

Naast Gebruikersinhoud, de inhoud op deze Site en de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot de essentie, programmering, inhoud, broncode, API, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, kronieken en natuurlijke kenmerken en de merknamen, dienstgravures en logo's die zijn opgenomen daarin ("UltaHost-inhoud"), eindeloos worden gegarandeerd door of goedgekeurd aan UltaHost, en zijn onderworpen aan copyright, merknaam of mogelijk patentbevestiging in de Verenigde Staten en nieuwe landen, en andere intellectuele eigendomsrechten onder de Verenigde Staten en nieuwe wetten. UltaHost-inhoud wordt aan u gegeven "zonder enige garantie", "als open" en "met alle onvolkomenheden" voor uw informatie en individueel, niet-zakelijk gebruik, alleen en mag niet worden gedownload, opnieuw gemaakt, gekopieerd, toegeëigend, overgedragen, uitgezonden, verschenen , verkocht, goedgekeurd of hoe dan ook verkeerd behandeld om welke reden dan ook zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van UltaHost. Deze Overeenkomst levert geen voordelen of subsidies op onder enig auteursrecht, merknaam, octrooi of ander verbodsrecht of subsidieovereenkomst. UltaHost behoudt zich alle rechten voor die niet ondubbelzinnig zijn toegestaan ​​in, en op de UltaHost-inhoud, deze Site en de Diensten, en deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan de verplichting met betrekking tot deze rechten.

Handelsmerk-/auteursrechtclaims:

UltaHost gelooft altijd in de bescherming van intellectueel eigendom. Als u een auteursrechtclaim wilt indienen over:

Een handelsmerkclaim voor de schending van een merk dat u bezit en dat u heeft geregistreerd als handelsmerk of dienstmerk.
Een auteursrechtclaim wordt geaccepteerd voor materiaal waarop u het auteursrecht hebt gecodificeerd.


Links naar websites van derden:

De site en de services die op de site worden gevonden, kunnen verbindingen bevatten met sites van derden die niet worden geclaimd of beperkt door UltaHost. UltaHost aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, voorwaarden, beschermingsregelingen of praktijken van sites van derden. Bovendien heeft UltaHost geen controle of wijziging van de inhoud van sites van derden. Door gebruik te maken van deze site of de services die u op deze site vindt, ontslaat u UltaHost expliciet van alle verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van een site van derden. Evenzo raadt UltaHost u aan om te weten wanneer u deze site of de services op deze site verlaat en om de algemene voorwaarden, beveiligingsregelingen en andere toezichtrapporten van een andere site die u mogelijk bezoekt, te controleren.

Afwijzing van verklaringen en garanties

U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van deze site en de services die op deze site worden gevonden op uw eigen risico zijn en dat deze site en de services die op deze site worden gevonden "zonder garanties", "als toegankelijk" en "met alle vraagstukken". UltaHost, zijn functionarissen, chefs, werknemers, specialisten en alle externe dienstverleners doen afstand van alle wettelijke, uitdrukkelijke/afgeleide, maar niet beperkt tot, eventuele voorgestelde garanties van titel, verkoopbaarheid, gereedheid voor een specifieke reden en niet-aantasting . UltaHost, haar functionarissen, chefs, werknemers en operators geven geen afbeeldingen of garanties over:

De nauwkeurigheid, het hoogtepunt of de inhoud van deze site
De precisie, vervulling of betekenis van alle locaties die zijn verbonden (via hyperlinks, wimpelreclame of iets anders) met deze site, en bovendien
De diensten die op deze site worden gevonden of bestemmingen die (via hyperlinks, publiciteitsvlaggen of iets anders) zijn verbonden met deze site en UltaHost aanvaardt geen risico of verplichting met betrekking tot het equivalent
U erkent en stemt er ook uitdrukkelijk mee in dat geen enkele mondelinge of samengestelde gegevens of begeleiding die door UltaHost, haar functionarissen, chefs, werknemers of operators (zonder beperking de oproepgemeenschap of klantenondersteuningsagenten meegerekend) en externe serviceleveranciers:

Leg een wettige of monetaire vermaning vast
Geef een garantie van welke aard dan ook met betrekking tot deze site of de services die op deze site worden gevonden, en gebruikers mogen niet afhankelijk zijn van dergelijke gegevens of advies
De vorige disclaimer van afbeeldingen en garanties is van toepassing op de verste reikwijdte die door de wet is toegestaan. Het zal elk einde of verval van deze overeenkomst of uw gebruik van deze site of de services op deze site doorstaan

 

Vergoeding:

U stemt ermee in om onschadelijke UltaHost en haar functionarissen, chefs, vertegenwoordigers, specialisten en externe dienstverleners te verzekeren, af te schermen, te vergoeden en vast te houden van en tegen alle gevallen, verzoeken, kosten, kosten, tegenslagen, aansprakelijkheden en schade van elke soort en aard ( tellen, zonder beperking, verstandige advocaatkosten) opgedrongen of veroorzaakt door UltaHost legitiem of impliciet voortkomend uit:

Uw gebruik van en toegang tot deze site of de services op deze site
Uw inbreuk op enige regeling van deze Overeenkomst of de benaderingen of overeenkomsten die aldus zijn versmolten; of potentieel
Uw schending van enig recht van derden omvat, zonder beperking, alle intellectuele eigendomsrechten of andere exclusieve rechten. De terugbetalingsverplichtingen onder dit segment zullen elk einde of beëindiging van deze Overeenkomst doorstaan.


Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zullen UltaHost, haar autoriteiten, bazen, agenten, beheerders en alle externe serviceproviders zich aan u of een andere persoon of component verbinden voor snelle, achterbakse, indirecte, opmerkelijke, corrigerende of significante schade door enige middelen, met inbegrip van die welke het gevolg kunnen zijn van:

De nauwkeurigheid, tevredenheid of inhoud van deze site
De precisie, het hoogtepunt of de inhoud van alle gebieden die (via hyperlinks, doorlopende vlaggen of iets anders) aan deze site zijn gekoppeld
De diensten die op de site worden gevonden of eventuele bezwaren die (via hyperlinks, standaardpublicatie of iets anders) aan deze site zijn gekoppeld
Enkelvoudig letsel of eigendomsschade van welke aard dan ook
De derde partij leiding van welke aard dan ook
Elke niet-goedgekeurde introductie tot of gebruik van onze arbeiders of mogelijk enige substantie, bijzondere informatie, geldgerelateerde informatie of andere informatie en dataset
Elke belemmering of stopzetting van diensten van of naar deze site of eventuele bezwaren die verband houden (via hyperlinks, banners of iets anders) aan deze site
Alle besmettingen, wormen, bugs, trucs of iets in die zin, die van of naar deze site kunnen worden overgebracht of eventuele bezwaren die verband houden met deze site (via hyperlinks, banners of iets anders)
Elke substantie of substantie die schadelijk, irriterend, hard, verschrikkelijk voor minderjarigen of een gegarandeerde klasse is, ondubbelzinnig, "x-assessed", fout of hoe dan ook schokkend
Elke tegenslag of onheil van welke aard dan ook verkregen vanwege uw gebruik van de site of de gevonden services, al dan niet afhankelijk van garantie, overeenkomst, overtreding of enige andere oprechte of eerlijke speculatie, en of UltaHost is geïnstrueerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.
Bovendien bent u er ondubbelzinnig van bewust en gaat u ermee akkoord dat het voltooide volledige gevaar van UltaHost in geen geval beter zal presteren dan $ 10.000,00 Amerikaanse dollars.

De primaire imperatief van gevaar is van toepassing op de verste uithoeken die door de wet zijn toegestaan ​​en zal volharden bij elk einde of einde van deze overeenkomst of uw gebruik van deze site of de services die op deze site te vinden zijn.

GEEN SPAM; VLOEIBARE SCHADE

Geen spam. We tolereren geen verzending van spam. We controleren al het verkeer van en naar onze webservers op aanwijzingen van spam en onderhouden een klachtencentrum voor spammisbruik om beschuldigingen van spammisbruik te registreren. Klanten waarvan wordt vermoed dat ze onze producten en diensten gebruiken voor het verzenden van spam, worden volledig onderzocht. Als we vaststellen dat er een probleem is met spam, zullen we passende maatregelen nemen om de situatie op te lossen.

We definiëren spam als het verzenden van ongevraagde commerciële e-mail (UCE), ongevraagde bulk-e-mail (UBE) of ongevraagde faxen (fax), dit is e-mail of fax die als advertentie of anderszins naar ontvangers wordt verzonden, zonder eerst voorafgaande bevestigde toestemming te hebben verkregen om deze te ontvangen. communicatie.

Als we vaststellen dat het account, de producten of diensten in kwestie worden gebruikt in verband met spam, kunnen we een account, websitehosting, domeinregistratie, e-mailboxen of andere toepasselijke producten of diensten omleiden, opschorten of annuleren. In een dergelijk geval kunnen we, naar onze keuze, van u verlangen dat u ons per e-mail antwoordt met de mededeling dat u geen spam meer verzendt en/of dat u spam namens u laat verzenden en dat we een niet-restitueerbare reactiveringsvergoeding eisen die vóór de site wordt betaald , e-mailboxen en/of services worden opnieuw geactiveerd.

We moedigen alle klanten en ontvangers van e-mail die is gegenereerd met onze producten en diensten aan om vermoedelijke spam te melden. Vermoedelijk misbruik kan per e-mail of via ons Spam Abuse Complaint Center op het web worden gemeld. Web: misbruik melden.

Geliquideerde schade. U stemt ermee in dat we onmiddellijk elk account kunnen beëindigen waarvan we denken dat het, naar eigen goeddunken, verzendt of anderszins verband houdt met spam of andere ongevraagde bulk-e-mail. Bovendien, als de werkelijke schade redelijkerwijs niet kan worden berekend, stemt u ermee in ons een schadevergoeding te betalen van $ 1,00 voor elk stuk spam of ongevraagde bulk-e-mail die wordt verzonden vanaf of anderszins verband houdt met uw account.

Naleving van de lokale wetgeving:

UltaHost geeft geen weergave of garantie dat de inhoud die op deze site is geopend of de services die op deze site worden gevonden, redelijk zijn in elk land of elke regio, en toestemming op de site of de services die op deze site worden gevonden, van landen of staten waar de inhoud ervan onwettig is wordt geweigerd. Gebruikers die ervoor kiezen om naar deze site of de services op deze site te gaan, zijn aansprakelijk voor consistentie met alle lokale wetten, regels en regels.

Niet-opgeëist eigendom:

Als u het niet erg vindt, wordt u gevraagd dat als een klant een uitzonderlijk recordsaldo heeft van 3 jaar of meer in welke hoedanigheid dan ook, en UltaHost een afbetaling aan een dergelijke klant kan geven, of UltaHost een afbetaling aan een dergelijke klant kan doen als een papieren cheque. Toch werd de rekening zelden geliquideerd, op dat moment zal UltaHost volgens de staatswet zo'n recordpariteit aan de staat Arizona overdragen. U erkent en stemt ermee in dat in een dergelijk geval hierboven, UltaHost sommige kosten kan inhouden voor een bedrag dat gelijk is aan het laagste bedrag van $ 25,00 of de totale buitengewone recordcompensatie met betrekking tot een dergelijke klant.

OPVOLGERS EN OPDRACHTEN:

Deze Overeenkomst zal begrijpelijk zijn voor en verharden in het voordeel van de partijen en hun respectieve rechten, opvolgers en rechtverkrijgenden.

GEEN DERDE BEGUNSTIGDEN:

In deze Overeenkomst wordt niets geacht voordelen of rechten van derden te behouden.

Titels en koppen:

Titels en kopjes van die Overeenkomst zijn alleen voor het gemak en de eenvoud van verwijzing en zullen in het geheel niet worden gebruikt om de overeenkomst van de bijeenkomsten te begrijpen of te ontcijferen, zoals in ieder geval zo naar voren gebracht. Elke toezegging en afspraak in deze Overeenkomst zal om alle redenen worden opgevat als een ander en autonoom contract of overeenkomst. In het geval dat een bevoegde rechtbank een regeling (of een deel van een account) van deze Overeenkomst als onwettig, ongeldig of in ieder geval niet-afdwingbaar beschouwt, zal de rest van de structuren van deze Overeenkomst niet langs deze lijnen worden beïnvloed . Ze zullen worden ontdekt als substantieel en afdwingbaar tot het verste bereik dat door de wet is toegestaan.

Contactgegevens:

Voor vragen over de voorwaarden van die Beleidsovereenkomst kunt u contact opnemen met:

E-mail: info@ultahost.com

Mobiel nr: +1 302-966-3941

Adres: 651 N Broad St. Suite 206.Middletown/Delaware.

Postcode: 19709

 

 

Ben je klaar?
Geniet van kracht, flexibiliteit en controle voor uw sites met onze volgende generatie webhosting.